Royaltyfria bilder

Alla bilder i arkivet säljs som royaltyfria bilder vilket innebär att du betalar ett fast pris per bild, 400 kr exklusive moms, och är fri att använda bilden hur ofta och hur mycket du vill. Bilderna säljs via Cabs Digital AB.

Begränsningar

Bilderna får ej användas i sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande, obscena, eller på annat sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. Bilderna får ej säljas vidare eller överlåtas till annan.

Byline

Namnangivelse/byline ska innehålla fotografens namn samt bildleverantör, Camilla Alvén/Cabs Digital AB.

Köpa

När du hittat en bild du söker anger du bildens unika nummer, ditt namn, företagsnamn, organisationsnummer, adress och telefon via email eller telefonkontakt. Vi skickar ett bildavtal via email och när vi fått ett undertecknat bildavtal i retur skickar vi bilden till dig via email, eller vid en stor beställning på CD- eller DVD-skiva per post.

Fakturavillkor

Ersättning ska erläggas av bildköparen inom 30 dagar efter undertecknande av bildavtal. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift.

Uppdragsfotografering

Hittar du inte vad du söker är du välkommen att höra av dig så gör vi vårt bästa för att ta de bilder du behöver.

Kontakt

Bizcard